Oнлайн каталог представя ресурсите на 116 библиотеки

Таня Бъчварова
Статията е публикувана във вестник Computerworld, N 21, 29.05.2004 г. , с. 10

Необходима ми е определена книга. В Интернет откривам сводния каталог на книгите в читалищните библиотеки на територията на Столична голяма община. Бързо разбирам, че желаното заглавие е налично в Столична библиотека и в няколко от 116-те читалищни библиотеки в града и отивам в най-близката, за да си заема книгата. Това ще бъде възможно през есента, когато ще завърши проектът "Библиотечни услуги за гражданите" – част от европейския проект E-MUNIS Електронни общински информационни услуги.

“До началото на годината никакъв каталог не се е водил, книгите са в безпорядък, а сега са наредени в рафтове и номерирани, остава да се подвържат неподвързаните и да се купи по-голям шкаф”. Това свидетелства отчет на Административното отделение при софийската община от 1898 г. за дейността на библиотеката при Столичния градски съвет. По време на Първата световна война и след нея някои книги изчезнали. Това накарало библиотекаря да направи

пълен опис на книгите,

като едновременно ги класирал по “брюкселската десетична система”. Тази методика той изучил в Плевен, където бил командирован за целта. 5000 тома от библиотечните книги били подвързани от трудоваци-подвързвачи, които били пратени да отслужат повинност в общината. През 1930 г. били изготвени първите библиотечни каталози: инвентарен, основен, азбучен и предметен.

И така “из ден в ден" книжният фонд нараствал, като през 1943 г. достигнал 50 000 тома. След преодоляване на тежките поражения от голямата бомбардировка над София на 30.03.1944 г. за първи път през 1955 г. било извършено пълно подреждане и прочистване на библиотечния фонд.

А през 2000 г. Столична библиотека има вече и своите първи

онлайн каталози

на книгите, периодичните издания и аналитични описания на статии за София (http://www.libsofia.bg/isis-bg/index_bg.html.) Осигурен е достъп през Интернет до библиографски описания на над 40 000 книги, описания на теченията на повече от 4000 вестници и списания, както и на над 23 000 статии за София. Търсенето се задава на латиница и/или кирилица в 3 варианта: опростено – по точна дума (автор, заглавие, издателство, предметна рубрика, издателство и др.); през речник – с избор от термини за търсене; сложно – по заявки, конструирани с използване на логически оператори, в комбинация с търсене през речник, просто търсене, модификация на предишни заявки и др. То може да се извършва във всички бази данни едновременно. Резултатите се визуализират в три различни формата и могат да бъдат отпечатвани за справка.

Проектът е реализиран от фирмите СофтЛиб и Прима Софт чрез софтуерния продукт I-Lib. Той представлява надстройка на интегрираната система е-Lib за управление на библиотечната дейност, която СофтЛиб разработва и развива над 5 години. Съответствието с българските и международни стандарти за библиографско описание, ефективни механизми за търсене и възможност за обмен на информация с български и чуждестранни библиотеки са най-важните предимства на системата. Серията е-Lib, и нейните Интернет допълнения I-Lib са базирани на средата CDS/ISIS (Computerized Documental System / Integrated Set of Information System) – специализиран инструментариум за разработка на приложения, управляващи текстови бази данни и неструктурирана информация. CDS/ISIS е популярна среда за създаване на библиотечни и документални информационни системи, развивана и разпространява безплатно под контрола на ЮНЕСКО. Тя предоставя на разработчиците възможности да поддържат в базите данни записи с различна дължина (напр., един или няколко автора), стандартни комуникационни формати за обмен на данни (MARC), инструменти за изграждане на релационни връзки между документи от една и няколко бази данни. ISIS запазва и разширява традиционните механизми за информационно търсене, осигурява също изходи в XML и Unicode формат, с което предоставя допълнителни възможности за връзка с други системи.

С I-Lib са реализирани и онлайн каталозите на регионална библиотека "П.К.Яворов" гр. Бургас (www.burglib.org), на Библиотечен информационен център към катедра "Европеистика и публична администрация" към Софийски университет, на Лесотехнически университет (www.ltu.bg), центъра за академични изследвания (http://ilib.primasoft.bg/cas), предоставящ обширна база данни с публикации за Балканите, излезли в България в периода 1985-2001г.

Според разработчиците на I-Lib над 100 са библиотеките у нас, които ползват системи, базирани на CDS/ISIS. Всички те могат да направят достъпни своите каталози в Интернет буквално за дни, а с малко повече усилия да предоставят в Мрежата и съхраняваните публикации. I-Lib предоставя възможност към библиографските описания в он-лайн каталога да се прилагат и визуализират изображения и звук. По този начин могат да се изграждат не само каталози, достъпни в реално време, но и да се представя онлайн съдържанието на описаните в каталога библиографски единици - пълен текст на книги, статии, дисертации, снимков материал, аудиозаписи и др.

Онлайн каталозите на Столична библиотека и технологията, ползвана в тях, ще служат за база на

сводния онлайн каталог

на книгите, съхранявани във фондовете на 116 читалищни библиотеки на територията на Голяма община. Очаква се към септември т.г., когато приключи първият етап, сводният каталог да включва около 25 000 описания на книги и данни за наличност в читалищните библиотеки за периода 1974-1991г. Той ще бъде в помощ на читателите да се ориентират в коя библиотека могат да заемат търсеното от тях заглавие.

Инициативата е част от проекта "E-MUNIS Електронни общински информационни услуги – пренасяне на най-добрите практики” към Пета рамкова програма на Европейския съюз.

Фирмата, изпълнител на проекта е СофтЛиб, а възложителят Столична община.

Бюджетът, възлизащ на 5000 евро, е предвиден за софтуер за изграждане на сводния каталог, за въвеждане на информацията за периода 1974-1991 г., за разработка на интерфейс за достъп до каталога в Интернет и инсталиране.

За периода след 1991 г. информацията ще бъде въвеждана ретроспективно от 2003 г. назад, поясни Галина Рашеева, началник отдел "Методичен и комплектуване на читалищните библиотеки" към Столична библиотека.

За база на сводния онлайн каталог ще се ползва и базата данни на Народната библиотека с библиографските описания, както и каталозите на читалищните библиотеки, които вече 30 години се поддържат от методичния отдел на Столична библиотека. Тези каталози са предназначени за служебно ползване и не са достъпни за читателите. "Ние поддържаме такива каталози, тъй като от 1974 г. се извършва централизирано купуване, комплектуване и изпращане на книги за читалищните библиотеки в София град, които за момента са 116. От 1990 г. насам този начин на работа постепенно отпада, с изключение на разпределянето на дарения, но контактите продължават, т.е. читалищата продължават да предоставят библиографска информация за новопостъпилите книги. Така в методичния отдел се намира централизираната информация за фондовете на читалищните библиотеки в София", уточни Рашеева.

Търсенето по каталожните картички обаче понякога е наложително за служебни нужди, а е относително бавен процес. "Търсих книга, която би следвало да бъде в Столична библиотека, обаче липсваше. По нашите каталози се установи, че я има само в едно читалище. От там дойде идеята, че е важно да улесним достъпа до информацията за книжния фонд на читалищата. Още повече, че тези фондове не са така еднотипни както бяха по времето на централизираното комплектуване, и поради това в някои от тях има уникални заглавия."

Галина Рашеева, Началник отдел "Методичен и комплектуване на читалищните библиотеки" към Столична библиотека:
Ако библиотеките не се автоматизират навреме, ще загинат. Постепенно функциите им ще се изземат от други информационни центрове.. А това богатство, с което те разполагат, може и трябва да се съчетае със съвременните технологии, така че да бъде по-широкодостъпно. Усилията на гилдията ни са насочени към въвеждането на новите технологии в библиотеките. Единственият проблем е липсата на средства

Традиционните носители на библиотечна информация. Тези каталожни картички с библиографски описания са от 1974 г. Информацията от тях се въвежда ръчно при създаването на сводния каталог на книгите в читалищните библиотеки на територията на Столична голяма община.

Пенка Бажлекова, Венета Даскалова, Юрия Тафраджийска, СофтЛиб

Сводният каталог ще бъде много полезен и за всички читалища, тъй като много малко от тях могат да си позволят собствени информационни системи за управление на своите библиотечни фондове