Начало Новини Електронни каталози FAQ Форум Регистрация Контакти
Search
Навигация
Начало
Новини
За сайта
Библиотеките в България
Нормативни документи
Стандарти
Предложения за
   квалификация
Публикации
Библиотечно
   образование
Професионални
   организации
В помощ на
   библиотекаря
Само за читатели
Поздрави за колеги
Интересни връзки
Календар
FAQ
Контакти
Expand/Collapse
 
Expand/Collapse

   
Библиотеки при Българска академия на науките

Библиотеки при Българска академия на науките

Централна библиотека на Българската академия на науките
София 1040, ул. "15 ноември", 1
Год. на осн.: 1869

Библиотека при Институт по океанология при БАН
Варна 9000, кв. "Аспарухово"
Год. на осн.: 1977

Библиотека по политология - филиал на ЦБ на БАН
София 1606, бул. "Пенчо Славейков",
Год. на осн.: 1993

Библиотека при Археологически институт с музей при БАН
София 1000, ул. "Г. С. Раковски", 149, ет. 1 и 2
Год. на осн.: 1901

Библиотека при Биологическите институти на БАН
София 1113, ул. "Акад. Г. Бончев", бл.25
Год. на осн.: 1978

Библиотека при Географски институт на БАН
София 1113, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 3, ет. 3
Год. на осн.: 1950

Библиотека при Геологически институт при БАН
София 1113, ул. "Акад. Г Бончев", бл. 24,ет. 1
Год. на осн.: 1947

Библиотека при Геофизическия институт при БАН
София 1113, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 3, ет. 3
Год. на осн.: 1959

Библиотека при Етнографския институт с музей при БАН
София 1000, ул. "Московска", 6А, ет. 2
Год. на осн.: 1906

Библиотека при Икономическия институт при БАН
София 1040, ул. "Аксаков", 3
Год. на осн.: 1949

Библиотека при Институт за български език при БАН
София 1113, ул. "Шипченски проход", 52, бл. 17, ет. 4
Год. на осн.: 1942

Библиотека при Институт за гората при БАН
София 1756, бул. "Св. Климент Охридски", 132
Год. на осн.: 1929

Библиотека при Институт за държавата и правото при БАН
София 1000, ул. "Г. Бенковски", 3, ет. 3
Год. на осн.: 1948

Библиотека при Институт за изкуствознание при БАН
София 1606, бул. "Пенчо Славейков", 15, ет. 4
Год. на осн.: 1950

Библиотека при Институт за космически изследвания при БАН
София 1113, ул. "Шипченски проход", 56
Год. на осн.: 1974

Библиотека при Институт за литература при БАН
София 1113, ул. "Шипченски проход", 52, бл. 17
Год. на осн.: 1948

Библиотека при Институт за философски науки при БАН
София 1000,бул. "Патриарх Евтимий", 6
Год. на осн.: 1948

Библиотека при Институт за фолклор при БАН
София 1113, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 6, ет. 7
Год. на осн.: 1977

Библиотека при Институт по биология и имунология на размножаването и развитието на организмите
София 1113, бул. "Цариградско шосе", 73
Год. на осн.: 1939

Библиотека при Институт по ботаника при БАН
София 1113, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 23
Год. на осн.: 1947

Библиотека при Институт по генетика "Акад. Д. Костов" при БАН
София 1113, Околовръстен път, 1, ет. 2
Год. на осн.: 1910

Библиотека при Институт по демография при БАН
София 1113, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 6, ет. 6
Год. на осн.: 1990

Библиотека при Институт по екология при БАН
София 1113, ул. "Ю. Гагарин", 2, ет. 2
Год. на осн.: 1957

Библиотека при Институт по зоология при БАН
София 1000, ул. "Цар Освободител", 1, ет. 1
Год. на осн.: 1947

Библиотека при Институт по изкуствознание, сектор "Музикознание", при БАН
София 1504, ул. "Кракра", 21
Год. на осн.: 1949

Библиотека при Институт по история при БАН
София 1113, ул. "Шипченски проход", 52, бл. 17, ет. 4
Год. на осн.: 1947

Библиотека при Институт по математика при БАН
София 1113, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 8
Год. на осн.: 1954

Библиотека при Институт по металознание при БАН
София 1574, ул. "Шипченски проход", 67
Год. на осн.: 1973

Библиотека при Институт по метеорология и хидрология
София 1784, бул. "Цариградско шосе", 66
Год. на осн.: 1894

Библиотека при Институт по механика при БАН
София 1113, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 4, ет. 3
Год. на осн.: 1973

Библиотека при Институт по микробиология при БАН
София 1113, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 26, ет. 1
Год. на осн.: 1948

Библиотека при Институт по молекулярна биология при БАН
София 1113, ул. Акад. Г. Бончев", бл. 21, ет. 3
Год. на осн.: 1960

Библиотека при Институт по приложна минералогия при БАН
София 1000, ул. "Г. С. Раковски", 92
Год. на осн.: 1985

Библиотека при Институт по психология при БАН
София 1113, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 6
Год. на осн.: 1992

Библиотека при Институт по социология при БАН
София 1000, ул. "Московска", 13-А
Год. на осн.: 1968

Библиотека при Институт по тракология при БАН
София 1000, ул. "Московска", 13, ет. 1
Год. на осн.: 1983

Библиотека при Институт по физиология на растенията "Акад. М. Попов" при БАН
София ул. "Акад. Т. Бончев", бл. 21
Год. на осн.: 1948

Библиотека при Института по физиология при БАН
София 1113, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 23, ет. 2
Год. на осн.: 1949

Библиотека при Лектората по чужди езици при БАН
София 1000, ул. Сердика", 4, ет. 3
Год. на осн.: 1956

Библиотека при Международен информационен център по балканистика - СИБАЛ и при Институт по балканистика при БАН
София 1000, ул. "Московска", 45
Год. на осн.: 1964

Библиотека при Национален природонаучен музей при БАН
София 1000, бул. "Цар Освободител", 1
Год. на осн.: 1977

Библиотека при Служба "Българска енциклопедия" при БАН
София 1000, ул. "Сердика", 4
Год. на осн.: 1955

Библиотека при физическите институти при БАН
София 1784, бул. "Цариградско шосе", 72
Год. на осн.: 1946

Библиотека при Химическите институти на БАН
София 1113, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 11
Год. на осн.: 1949

Библиотека при Централна лаборатория по биоприборостроене и автоматизация
София 1113, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 105
Год. на осн.: 1967

Библиотека при Централна лаборатория по висша геодезия при БАН
София 1113, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 1, ет. 2
Год. на осн.: 1956

Техническа библиотека при БАН
София 1113, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 1, ет. 3
Год. на осн.: 1948

Библиотека при Археологически инстититут и музей при БАН - филиал гр. Шумен
Шумен 9700, ул. "Ген. Тошев", 4
Год. на осн.: 1975


Назад Горе  
 

Формат за отпечатване  Изпрати на познат